Panduan Top Up Klikfast

Sila ikuti langkah – langkah mudah deposit melalui klikfast:

  1. Sila layari tautanĀ https://klikfast.my/deposit
  2. Isi borang deposit dengan betul
  3. Isi kod pengesahan captcha
  4. Klik Hantar
  5. Anda akan dirujuk ke halaman Pengesahan Deposit FasaPay.COM-USD
  6. Check/Tandakan (V) “Butang Perjanjian” dan Klik “Proses”
  7. Anda akan dirujuk ke halaman Pemeriksaan Deposit FasaPay.COM-USD
  8. Sila melakukan pemindahan dana berdasarkan borang Pemeriksaan Deposit FasaPay.COM-USD