Panduan Penarikan Dana Klikfast

Sila ikuti langkah – langkah mudah withdraw melalui klikfast:

  1. Sila layari tautanĀ https://klikfast.my/withdraw
  2. Isi borang withdraw dengan betul
  3. Isi kod pengesahan captcha
  4. Klik Hantar
  5. Anda akan dirujuk ke halaman Pengesahan Tarik dana FasaPay.COM-USD
  6. Check/Tandakan (V) “Butang Perjanjian” dan Klik “Proses”
  7. Anda akan dirujuk ke halaman Tarik dana keluar FasaPay.COM-USD, sila klik Pay via Fasapay.com-USD
  8. Isi Nombor akaun Fasapay Anda dan password Anda, selepas itu klik Login
  9. Klik Process